Over Conceptuele Feng Shui

Binnen Feng Shui bestaan verschillende stromingen. Bij de Conceptuele Feng Shui staat de mens centraal.

Vijf elementen

De omgeving moet aan de mens dienstbaar zijn en de mens in zijn/haar eigenheid ondersteunen. Het doel van het analyseren van iemands woonruimte is inzicht te krijgen in wat er energetisch in die ruimte plaatsvindt, en bewustwording van wat dat voor de bewoner(s) kan betekenen. Vervolgens wordt er gekeken naar de verschillende mogelijkheden die er zijn om de Chi stroom te optimaliseren en het huis in balans te brengen. 

In de Feng Shui gaan we er van uit dat er in alles Chi – ofwel levensenergie – aanwezig is. Deze Chi volgt in de natuur een cyclus waarin de 5 elementen water, hout, vuur, aarde en metaal een vaste plek hebben. In deze volgorde geplaatst voeden ze elkaar en helpen elkaar weer een stap verder in de cyclus.
Elementen kunnen elkaar ook tegen werken (bijvoorbeeld water dooft vuur, vuur smelt metaal, metaal hakt hout door, aarde vertroebelt water, enzovoort). Deze tegenwerkende elementen kunnen met elkaar in evenwicht gebracht worden door het tussenliggende element als intermediair in te brengen. Zoals bij de tegenstelling water en vuur: laat het water eerst intermediair hout voeden, dan voedt hout daarna het vuur. Of bij vuur en metaal: laat vuur eerst intermediair aarde vruchtbaar maken, zodat deze metaal kan voortbrengen. 

Zithoek in 4 hout

In de natuur wordt de cyclus van voeden en verder helpen automatisch gevolgd. Bij door de mens gemaakte structuren wil dat nog wel eens anders zijn. Huizen en gebouwen bewegen een stuk minder en zijn vaak niet in eerste instantie gebouwd om een natuurlijke cyclus te volgen. Om deze door de mens gemaakte structuren toch in de natuurlijke cyclus mee te laten lopen is de Ba Gua ontwikkeld. Deze heeft de vorm van een vierkant of rechthoek – en er zijn dezelfde elementen in terug te vinden als in de cylcus van de natuur. In de Ba Gua hebben ze soms een aantal verschillende verschijningsvormen (zoals bijvoorbeeld het element aarde, dat 3 vormen kent), gericht op 9 aspecten van het menselijk leven. Het idee is, dat als er in een huis/gebouw eenzelfde flow van voeden en ondersteunen bereikt kan worden als in de natuur, de mens die er in leeft zich het meest optimaal kan ontwikkelen. 

Om een huis te analyseren leg ik dus de Ba Gua – op maat gemaakt voor het huis – over de plattegrond. Aan de hand daarvan kan ik zien/bepalen of de verschillende ruimtes in huis stimulerend en voedend op elkaar werken of juist niet. En zo niet, welk element op welke manier als intermediair op kan treden om de cyclus te herstellen.

Daarnaast is er nog de Nine Star Ki.
Nine Star Ki is een vorm van Chinese astrologie waarbij – aan de hand van iemands geboortedatum – er een jaargetal berekend kan worden. Dit jaargetal komt overeen met één van de getallen/elementen uit de Ba Gua. Daarmee kan de invloed van mogelijke conflicten in een huis op de betreffende persoon bepaald worden.